تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور شرکت آسانسور بهرود

آسانسور وسیله ای است با قطعات مکانیکی و الکترونیکی متعدد که هر کدام از این قطعات به تنهایی می تواند جان استفاده کنندگان خود رت به خطر بیندازد .آسانسور برای کارایی بهتر و رسیدن به عمر مفید خود نیاز به یک تیم سرویس دهنده متخصص دارد که با سرویس و نگهداری دوره ای (ماهانه )آن را در حالت ایمن نگاه دارند.

دیدگاهتان را بنویسید