نکاتی درانتخاب شرکت سرویسکار آسانسور

  • مدارک ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد و املاک کشور
  • بازدید از محل شرکت و اطمینان ازآدرس و تلفن ثابت
  • عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران
  • پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت معدن ، تجارت
  • قرارداد در سربرگ شرکت و مهر معتبر
  • ارائه فاکتور و گزارش کار در سرویس های دوره ای ( ماهانه ) و خرابی ها
  • نرم افراز حسابداری ویژه سرویس و نگهداری آسانسور
  • ارائه صورتحساب فصلی به مشتریان
  • به هیچ عنوان سرویس آسانسور را به یک شخص حقیقی ( هر چند ماهر ) نسپارید
  • عدم پرداخت هر گونه هزینه بدون ارائه رسید رسمی شرکت

رعایت این نکات تضمینی بر سلامتی و امنیت مالی و جانی شماست

دیدگاهتان را بنویسید