شرایط حفاظ وزنه تعادل در چاهک آسانسور

طبق بند 5-6-1 استاندارد نصب یک صفحه صلب از نقطه ای در ارتفاع حداکثر 30cm از کف چاهک تا ارتفاع حداقل 250cm بالاتر تعبیه شود.صفحه باید بصورت پیچ و مهره نصب شود و قابلیت بازشدن داشته باشد.جنس صفحه می تواند از نوع پانچی باشد و نمونه های آماده هم برای نصب موجود است

دیدگاهتان را بنویسید