بایگانی برچسب: موارد استانداردی آسانسور

آسانسورهاي هيدروليك از تاریخ ١٤٠٠/٠٢/٠١ بر مبناي تاريخ صدور پروانه ساخت مطابق استاندارد ملي ٢-٦٣٠٣ مشمول مقررات استاندارد اجباري شد.

شرایط استاندارد نصب چراغ تونلی آسانسور

طبق استاندارد ملي ١-٦٣٠٣ : ١٣٨١ روشنايي ها در چاه آسانسور بايد در فواصل حداكثر ٥٠ سانتي متري از كف و سقف چاه و حداكثر ٧ متر از يكديگر در طول چاه اجرا شوند.لذا اجراي روشنايي با فاصله كمتر از ٥٠ سانتي متر از كف و سقف چاه ، عدم تطابق با استاندارد نيست. در […]

شرایط حفاظ وزنه تعادل در چاهک آسانسور

طبق بند 5-6-1 استاندارد نصب یک صفحه صلب از نقطه ای در ارتفاع حداکثر 30cm از کف چاهک تا ارتفاع حداقل 250cm بالاتر تعبیه شود.صفحه باید بصورت پیچ و مهره نصب شود و قابلیت بازشدن داشته باشد.جنس صفحه می تواند از نوع پانچی باشد و نمونه های آماده هم برای نصب موجود است

دیوار جدا کننده در چاه های مشترک با چند لاین آسانسور

طبق بند 5-6-2-2 استاندارد زمانی که فاصله افقی بین لبه سقف کابین و نزدیکترین قسمت متحرک (کابین یا وزنه تعادل) آسانسور مجاور کمتر از 50cm بود یک دیوار جدا کننده در سرتاسر چاه باید تعیبه شود.و پهنا یا عرض دیواره هم باید حداقل اندازه قسمت متحرک (کابین یا وزنه تعادل) به اضافه 10cm از هر […]